lees meer

Stichting Munt van Zeeland is opgericht om giften en legaten met een culturele bestemming te verkrijgen. In haar doelstelling staat dat zij het mecenaat wil bevorderen voor culturele evenementen in Zeeland. Daarbij is als eerste gedacht aan Theaterproductiehuis Zeelandia, onder meer organisator van het Zeeland Nazomerfestival. De stichting heeft de status van algemeen nut bevorderende instelling (ANBI) en bovendien is vanwege haar doelstelling de Geefwet van toepassing. Fiscaal biedt de stichting een goede vorm om giften te doen of een legaat na te laten.

Meer informatie vindt u hier.