Winkelwagentje

   

 

 

 

 


Terug

Privacyverklaring

0.0 Inleiding
In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

Onze privacyverklaring is ontworpen met u in het achterhoofd. Hoe de verklaring op u van toepassing is, hangt af van de manier waarop u met ons omgaat. Bijvoorbeeld, wanneer u: Een ticket bij ons koopt, gebruiken wij de informatie die u ons verstrekt om aan onze verplichtingen richting u te voldoen bij het leveren van de dienst of het product en, waar toegestaan, u op de hoogte te houden van mogelijke wijzigingen van de diensten of producten die u bij ons afneemt.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

0.1 Theaterproductiehuis Zeelandia

U leest op dit moment de privacy verklaring van Theaterproductiehuis Zeelandia.

Theaterproductiehuis Zeelandia maakt reizende theaterproducties met een Zeeuwse invalshoek en locatietheater op bijzondere plaatsen in het Zeeuwse landschap voor het Zeeland Nazomerfestival, waarvan zij tevens organisator is. Er zijn situaties waarin uw gegevens door Theaterproductiehuis Zeelandia verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Theaterproductiehuis Zeelandia, neem dan gerust contact op!

privacy@theaterzeelandia.nl | +31 118 68 11 00
Hoogstraat 18-20 | 4331 KR | Middelburg
Btw. Nr.  | KVK Nr.
https://www.theaterzeelandia.nl/home.html

0.2   Persoonsgegevens die wij verwerken

Theaterproductiehuis Zeelandia verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wanneer u een account aanmaakt, verzamelen wij uw gegevens die, afhankelijk van de service die wij bieden, uw contact- en factuurgegevens kunnen bevatten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam.

- Postcode.

- E-mailadres.

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

- Gegevens over uw activiteiten op onze website.

- Internetbrowser en apparaat type.

- Bankrekeningnummer.

0.2.1 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@theaterzeelandia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

0.3   Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Theaterproductiehuis Zeelandia verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken: Wij gebruiken uw gegevens wanneer u een account bij ons aanmaakt (bijvoorbeeld om een ticket te kopen), zodat wij: uw bestelling kunnen verwerken, uw betaling kunnen aanvaarden, en om u te voorzien van klantenondersteuning.

- Het afhandelen van uw betaling.

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

- Om producten en diensten bij u af te leveren.

- Verzenden van onze nieuwsbrief.

-Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen: Marktonderzoek en -analyse uitvoeren om onze producten en diensten te verbeteren en aan te passen. Voor onze marketingdoeleinden, tenzij uw toestemming is vereist voor een dergelijke marketing. Om u e-mails van de klantenservice te sturen, waaronder reserveringsbevestigingen en herinneringen aan events waarvoor u tickets heeft aangeschaft.

0.4 Ontvangers

De gegevens die Theaterproductiehuis Zeelandia ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Onze externe dienstverleners (ook wel gegevensverwerkers genoemd), zoals cloud computingproviders, die de IT-infrastructuur leveren waarop onze producten en systemen zijn gebouwd. Onderstaand staan enkele van onze belangrijkste dienstverleners benoemd.

01. Festivaltickets
Wanneer u een ticket bij ons aanschaf zullen de aangegeven gegevens worden verwerkt in het kaartverkoopsystem van ActiveTickets. Dit systeem nemen wij af via FestivalTickets B.V. waar wij een verwerkersovereenskomt mee hebben afgesloten.    

02. Buckaroo
Wanneer u tickets besteld via onze website verloopt de betaling via het betaalplatform van Buckaroo. Wanneer u uw tickets aanschaft zal Buckaroo de benodigde gegevens hiervoor automatisch opslaan in de daarvoor bestemde lijst binnen Buckaroo. Dit betaalplatform nemen wij af via FestivalTickets B.V. waar wij een verwerkersovereenskomt mee hebben afgesloten.    

03. Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. 

04. E-mail
De e-mail van Theaterproductiehuis Zeelandia wordt gehost bij Microsoft Office 365 Wanneer u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Microsoft Office 365.

 

05 .  Opslag periode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Theaterproductiehuis Zeelandia, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren. Wij zullen uw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

01. Kaartverkoop
Uw e-mailadres, achternaam en postcode worden opgeslagen in ActiveTickets. De opslag van deze gegevens is, bij inactief gebruik, voor een periode van maximaal 4 jaar tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren. Zodra u gebruik maakt van uw account zal de periode van 4 jaar opnieuw ingaan. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account.

02. Het versturen van nieuwsbrieven
Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van Uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@theaterzeelandia.nl   

03. Contact opnemen
Op het moment dat u contact opneemt met Theaterproductiehuis Zeelandia via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal drie jaar terug bewaard.

04. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

0.6 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Theaterproductiehuis Zeelandia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Theaterproductiehuis Zeelandia of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven-staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Theaterproductiehuis Zeelandia privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via privacy@theaterzeelandia.nl

0.7 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Theaterproductiehuis Zeelandia gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast

kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

0.8 Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@theaterzeelandia.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Theaterproductiehuis Zeelandia zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Theaterproductiehuis Zeelandia wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

0.9 plichten

De gegevens die verplicht zijn om bij ons aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van onze diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de e-tickets te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Theaterproductiehuis Zeelandia de betreffende dienst niet aanbieden.

Theaterproductiehuis Zeelandia verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Theaterproductiehuis Zeelandia blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via:

privacy@theaterzeelandia.nl
Hoogstraat 18-20 | 4331 KR | Middelburg
Btw. Nr. | KVK Nr. 

 opgemaakt op: 24-05-2018

Terug

Deel deze pagina op: