Winkelwagentje

 

 

 


Vacatures voorzitter en lid raad van toezicht Stichting Theaterproductiehuis Zeelandia

vrijdag 13 maart

Stichting Theaterproductiehuis Zeelandia zoekt per 1 juli 2020:

Een voorzitter en een lid (financiële deskundigheid) voor de raad van toezicht m/v

Functie:
De raad van toezicht bestaat uit vijf leden en heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur/bestuurder en op de algemene gang van zaken van de stichting. De raad staat de directeur met adviezen terzijde en volgt de Governance Code Cultuur.
Leden van de raad worden benoemd voor een periode van vier jaar met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming.
De raad komt circa zes maal per jaar bijeen. Daarnaast wordt de aanwezigheid verwacht bij premières en bij officiële momenten of op verzoek van de directeur ter begeleiding bij belangrijke overlegsituaties.
Er is een regeling voor onkostenvergoeding.

Gevraagd wordt:
- affiniteit met de kunstensector in Zeeland
- discussie- en communicatievaardigheid
- gericht op samenwerken in een team
- integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijkheid
- weten wat de rol van de toezichthouder inhoudt
- beschikken over een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand
- kan voldoende tijd vrijmaken.

Specifiek voor deze zetels:
Voor het lid:
- financiële deskundigheid

Voor de voorzitter: Naast datgene wat specifiek vermeld staat in het reglement voor de raad van toezicht:
- heeft aantoonbare ervaring als toezichthouder, bij voorkeur in het publieke domein
- is een goede gesprek- en sparringpartner voor de directeur/bestuurder en de andere leden van de raad van toezicht
- beschikt over een relevant netwerk
- Weet bij een kleine organisatie inhoud te geven aan professioneel toezicht.

Informatie en sollicitatie:
Stuur uiterlijk 3 april 2020 een brief met cv, waarin u uw belangstelling, achtergrond en motivatie aangeeft, aan:

Stichting Theaterproductiehuis Zeelandia
T.a.v. Drs. J. de Waard, voorzitter
p/a Hoogstraat 18-20,
4331 KR Middelburg
of per e-mail naar info@theaterzeelandia.nl.

Voor meer informatie kunt u bellen met Jan de Waard, voorzitter, op T 06 53133 228
De statuten en het reglement raad van toezicht zijn te vinden op de website onder 'over ons' - 'productiehuis'.
Jaarverslag 2018 kunt u opvragen via dusty@theaterzeelandia.nl

terug


Deel deze pagina op: