Winkelwagentje

   

 

 

 

 


Terug

Munt van Zeeland

U kunt Vriend worden van Zeelandia, of u kunt een eenmalige of periodieke gift doen. Ook als bedrijf kunt u schenken aan Theaterproductiehuis Zeelandia. Dat biedt bijzondere fiscale voordelen. Dat is niet alleen interessant voor het bedrijf. Dat is net zo aantrekkelijk voor Theaterproductiehuis Zeelandia. Hieronder leest u er meer over.

Maakt u het verschil?

Grotere donaties, erfenissen of legaten kunnen het verschil maken. Om dit geld te beheren is de stichting Munt van Zeeland in het leven geroepen. Het is een apart orgaan met eigen statuten, een eigen bestuur en een eigen balans. Het is geen onderdeel van het Theaterproductiehuis Zeelandia, maar een daarvan losstaande stichting die gelden beheert en projectgewijs aan het theaterproductiehuis doneert.

De stichting is in het leven geroepen in 2003 naar aanleiding van een eerste grote donatie. Deze heeft onder meer geleid tot het mogelijk maken van het uitgeven van het jubileumboek “Het landschap in de hoofdrol” in 2010. Een volgend project dat zal worden gefinancierd uit deze bron, is een hedendaagse muziektheaterproductie.

Voor wie het theaterproductiehuis een warm hart toedraagt, is het plezierig te weten dat een donatie, erfenis of legaat niet verdwijnt in de normale, lopende uitgaven, maar juist wordt besteed aan een specifiek, door u zelf gekozen, doel. Als u een duidelijke bedoeling heeft met uw donatie, erfenis of legaat – bijvoorbeeld een schrijfopdracht of het mogelijk maken van een grootschalige operaproductie - is de stichting Munt van Zeeland een organisatie die deze doelgerichte besteding helpt te verwezenlijken.

Munt van Zeeland

Stichting Munt van Zeeland ontleent haar naam aan het Zeeuwse provinciale munthuis dat tussen 1580 en 1796 in het Abdijcomplex van Middelburg was gevestigd en dat eigen provinciale munten heeft geslagen. De meeste munten die in dat tijdperk zijn geslagen, zijn koperen duiten waarop aan de ene zijde de tekst ZEELANDIA met een jaartal en op de andere zijde de tekst LUCTOR ET EMERGO en/of het wapenschild van de provincie Zeeland staan afgebeeld.

Het Abdijplein in Middelburg is voor Theaterproductiehuis Zeelandia nog steeds een plaats van bijzondere betekenis, omdat hier ieder jaar het Festivalhart van het Zeeland Nazomerfestival klopt. En natuurlijk verwijst de naam ook naar het financiële element in de doelstelling van de stichting: het verlenen van steun aan Stichting Theaterproductiehuis Zeelandia.

ANBI-status

Stichting Munt van Zeeland heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) waarmee het fiscaal als een goed doel wordt aangemerkt. 

Als particulier kunt u stichting Munt van Zeeland op meerdere manieren steunen:

Het is mogelijk om een eenmalige gift te doen. Eenmalige giften zijn slechts aftrekbaar voor zover het totaal aan eenmalige giften meer bedraagt dan 1% van uw verzamelinkomen, of ten minste € 60. De maximumaftrek bedraagt 10% van uw verzamel inkomen.
Door invoering van de Geefwet is het mogelijk een extra aftrek van 25% te claimen van het bedrag dat u daadwerkelijk geschonken heeft , tot een maximum van € 1.250. Bijvoorbeeld: bij een schenking van € 300 kunt u € 375 in aftrek brengen, en bij een schenking van € 5.000 zelfs € 6.250. Daardoor bent u voor uw schenking netto beduidend minder kwijt dan de schenking die wij ontvangen (een voordeel dat bij het hoogste belastingtarief kan oplopen tot meer dan € 3.000).

Omdat bij de eenmalige gift een drempel geldt van 1% is het nog aantrekkelijker om te kiezen voor een periodieke gift. Deze schenking is namelijk geheel aftrekbaar, hiervoor gelden geen drempels en maximum¬bedragen. Een periodieke schenking is een jaarlijkse schenking voor minimaal 5 jaar, welke is vastgelegd bij de notaris. Ook bij de periodieke gift geldt de Geefwet, waardoor een aftrek van 25% extra per jaar mogelijk is. Door de multiplier kunt u 5 jaar lang een extra bedrag tot maximaal € 1.250 in aftrek brengen in de Inkomstenbelasting, met hetzelfde belastingvoordeel als hierboven beschreven. Om optimaal te genieten van de voordelen van de geefwet bij de periodieke gift is het van belang om deze zo spoedig mogelijk in te laten gaan. 

Behalve door een donatie tijdens uw leven, kunt u ook ervoor kiezen stichting Munt van Zeeland met een legaat te bedenken of in uw testament expliciet als erfgenaam op te nemen. Uw notaris kan u hierbij op de goede weg helpen.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.daargeefjeom.nl.

Omgekeerd hoeft de stichting Munt van Zeeland geen schenkbelasting over uw gift of erfbelasting over ontvangen erfenissen te betalen.

Ook voor bedrijven is het mogelijk om ons te steunen, waarbij uw bedrijf kan profiteren van fiscaal voordeel. U kiest er dan voor om een gift te doen, zonder dat hier een zakelijk belang of een tegenprestatie tegenover staat (in dat geval zou er namelijk sprake zijn van sponsoring en is de geefwet niet van toepassing). Indien uw bedrijf een gift doet aan X dan kan deze gift worden afgetrokken in de vennootschapsbelasting tot maximaal 50% van de winst met een maximum van € 100.000. Voor bedrijven geldt ook de multiplier, die zelfs 50% bedraagt. Dit houdt in dat de giftenaftrek wordt verhoogd met 50% tot een maximum van € 2.500. Dus bij een gift van € 5.000 kan er € 2.500 extra in aftrek worden genomen.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.daargeefjeom.nl 

Werkwijze en bestuur van de stichting

De toekenning van fondsen aan Theaterproductiehuis Zeelandia gebeurt projectgewijs door het bestuur op basis van door de donateur/erflater aangegeven criteria. Voor het (tussentijds) beheer van aan de stichting Munt van Zeeland toevertrouwde gelden wordt gekozen voor risicomijdende spaarvormen.
Het bestuur van de stichting Munt van Zeeland bestaat op dit moment uit de volgende personen:
-Drs. E.J. (Eric) Loontjens MBA (directeur winkelketen te Oosterhout), voorzitter
-Mr. M.W. (Marijn) Dieleman (advocaat te Middelburg)
-Mr. E.F.G.M Gelderman (raadsheer Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch)

Een comité van aanbeveling wordt gevormd door:
-Drs. W.T. van Gelder (oud-CvdK provincie Zeeland)

Statuten van de stichting zijn op aanvraag beschikbaar.

Contact

Het secretariaat van de Stichting loopt via Theaterproductiehuis Zeelandia. Het bestuur staat tot uw beschikking voor het beantwoorden van vragen van praktische, juridische, fiscale of notariële aard. Neemt u vooral contact op via info@theaterzeelandia.nl.

U kunt het verschil maken en wij helpen u daar graag bij!

Terug

Deel deze pagina op: